မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ တုိင္းေဒသႀကီး ခ႐ုိင္ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

မိတၴီလာခ႐ုိင္ ရိပ္သာအစည္း အေဝးခန္းမ၌ ဇြန္လ (၁၇) ရက္ မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီမိနစ္၅ဝမွ ၁နာရီမိနစ္၂ဝအထိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာင္ႏွင့္ တိုင္းေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသ ႀကီးပါတီမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝး ႏွင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွ ေညာင္ဦး ခ႐ိုင္၊ ရမည္းသင္းခ႐ိုင္၊ မိတၴီလာ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ မ်က္ႏွာ စံုညီအစည္းအေဝးႏွင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားအားေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

11249638_667824796685349_4117055125344959328_n

တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ကေရြး ခ်ယ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ဗဟိုမွ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးေသာ ေရြးခ်ယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါအတိုင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ေရြးခ်ယ္ေပး ၾကရန္လည္းေကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္မႈ နည္းစနစ္မ်ားအရ ေကာ္မတီဝင္ အေဟာင္းမ်ားပါဝင္ႏိုင္ေရး၊ ရပ္/ ေက်းမ်ားအလိုက္ပ၊ဒုေခါင္းေဆာင္ မ်ားပါဝင္ႏိုင္ေရး၊ ၄င္း ပ၊ ဒုေခါင္း ေဆာင္မ်ားအျပင္ျပင္ပရွိပါတီအေပၚ စိတ္ပါဝင္စားၾကေသာပါတီဝင္မ်ား ကိုလည္းထည့္သြင္းေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေရး တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးအဖြဲ႕ဝင္ မ်ားကလည္းေကာင္း၊ခ႐ိုင္၊ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားကလည္းေကာင္း ႀကိဳတင္အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ ၍ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမႈမ်ား ကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

ၾကယ္စင္ထြန္း(ထီလာေျမ)


Leave a Reply