ထားဝယ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးသို႔ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး တက္ေရာက္

တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ခ႐ုိင္ ထားဝယ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကုိ ဇြန္လ (၁၈) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီခြဲက တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပ ခဲ့သည္။

Htar We3

အခမ္းအနားသုိ႔ ပါတီဌာနခ်ဳပ္ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး၊ ပါတီဗဟုိေကာ္ မတီဝင္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးျမတ္ကုိႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ထားဝယ္ခ႐ုိင္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးထိန္ဝင္းႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ထားဝယ္ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္စိန္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာပါတီ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၄ဝ) တက္ေရာက္ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ သဘာပတိျဖစ္ေသာ ပါတီအရန္ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမ်ဳိးက အဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ၏လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ခ်က္အစီရင္ခံစာကုိ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးက ဖတ္ၾကားျခင္းႏွင့္ အစုအဖြဲ႔စာတမ္းသံုးေစာင္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ သံုးဦးက ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားက တာဝန္မွႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ေရး ေကာ္မတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ပါတီအရန္ဗဟုိ ေကာ္မတီဝင္ ဦးသန္းေအာင္ က ေကာ္မတီ၏ အသစ္လ်ာထားေသာစာရင္းကုိ ဖတ္ၾကား တင္သြင္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ပါတီဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးက ပါတီ အဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းမွာၾကားၿပီးေနာက္ ပါတီဝင္မ်ားက မဲေပးေရြး ခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္အသစ္ (၁၅) ဦးကုိ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဒုတိယပုိင္း အခမ္းအနားကုိ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီတြင္ ျပန္လည္က်င္းပရာ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရး ေကာ္မတီက ထပ္မံ၍ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ အသစ္ (၁၅) ဦး၊ အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္ (၁၅)ဦး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ဘ႑ာေရးမွဴးမ်ားကုိ ဆက္လက္ ေရြးခ်ယ္ေစၿပီးေနာက္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ပါတီအမာခံေကဒါမ်ားက သဘာပတိေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ သဘာပတိက နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားကာ အခမ္းအနားကုိ ပါတီေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေအာင္ ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပံဳးခ်ဳိ(ထားဝယ္)


Leave a Reply