ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ‘၀’၊ မိုင္းလားအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရက္ပိုင္းအတြင္း ေတြ႔မည္

ေဒါက္တာတင္မ်ဳိး၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ‘၀’၊ မိုင္းလားအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား လာမည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း က်ဳိင္းတံု (သို႔မဟုတ္) မိုင္းလားၿမိဳ႔တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ ရာစု) ပင္လံုအႀကိဳျပင္ဆင္ေရးဆပ္ေကာ္မတီ (၂) ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိး၀င္း ေခါင္းေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဇြန္လ (၁၇) ရက္၌ စတင္ထြက္ခြာရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။

‘‘၁၇ ရက္ေလာက္ကို သြားႏုိင္ဖို႔ျပင္ဆင္ေနတာပါ။ ေတြ႔မယ့္ေနရာကေတာ့ က်ဳိင္းတံုေတြ႔ႏုိင္မလား၊ မိုင္းလား ေတြ႔ႏုိင္မလားဆိုတဲ့ အေနအထားကေတာ့ရွိပါ ေသးတယ္’’ ဟု ဆပ္ေကာ္မတီ (၂)အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေမာင္ေရႊ က ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္မ်ား ျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲ ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) မေရးထိုးရေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားပါ၀င္ႏုိင္ရန္ အစိုးရဘက္က ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာ တင္မ်ဳိး၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ မၾကာေသးမီက ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ NCA မေရးထိုးရ ေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

7 Day Daily


Leave a Reply