ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းစိန္၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး၊ ဧရာဝတီတုိင္း ေဒသႀကီးတာဝန္ခံ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးသိန္းေအာင္၊ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးသန္းေဌး၊ ဦးစုိးႏုိင္၊ ဦးခင္ရီႏွင့္ ဦးခင္ေမာင္စုိး၊ ဦးအုန္းျမင့္၊ ဗဟုိအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းတုိ႔သည္ ဇြန္လ (၁၄ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ (၁) နာရီက ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးခန္းမ၌ တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္၊ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး လမ္းၫႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ပါတီဥကၠ႒က လမ္းၫႊန္ေျပာၾကားရာတြင္ ေနာင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီျပန္လည္ အႏုိင္ရရွိ ေရးအတြက္ ပါတီ၏အားနည္းခ်က္၊ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ပါတီကုိ ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္လုိသည္ကုိ ပါတီဝင္အားလံုး လက္ခံၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ပါတီကို အမွန္တကယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသူ၊ ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္အေပၚမွာ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ယံုၾကည္သူ၊ ကုိယ္က်င့္ တရားေကာင္းမြန္ၿပီး ပါတီ၏စည္းကမ္းကုိ လုိက္နာသူ၊ ကိုယ့္ေဒသအက်ဳိးကုိ အမွန္တကယ္ သယ္ပုိး ေဆာင္ရြက္လုိသူ၊ စည္းစည္းလံုးလံုး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္ ပါတီ၏က်ရာတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္လုိသူ မ်ား၊ စိတ္ဓာတ္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္မွသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီ အႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ပါတီအေပၚတြင္ သစၥာေစာင့္သိရန္ႏွင့္ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ တည္ေဆာက္ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားေလးစားယံုၾကည္သည့္ ပါတီဝင္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစား ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ လူမွန္ေနရာမွန္ ျဖစ္ေအာင္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ၾကပါ။ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူေကာင္း၊ လူေတာ္၊ လူငယ္မ်ားကုိေနရာေပးၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲရွင္သန္ေနေသာ ပါတီႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္သြား ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္း လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက ေကာ္မတီဝင္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ မိမိတုိ႔ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ျပည္သူကုိ စည္း႐ံုးႏုိင္သူ၊ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိသူ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား လုိအပ္ေသာ္လည္း ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္မွသာ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသင္းစတင္ကတည္းက ပါလာသူ အေဟာင္းမ်ားသည္ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္ခံရသူသည္ ဆႏၵရွိမွသာ ေရြးခ်ယ္ရန္၊ ဆႏၵရွိမွသာ လုပ္ကုိင္ရာမွာ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဝင္ မ်ား၏ သေဘာထား လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ပါတီကႀကိဳက္သလား မႀကိဳက္ရင္စဥ္းစားရန္၊ ျပည္သူမ်ား၏သေဘာထားလည္း လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူထဲသုိ႔ ဝင္ဆံ့စည္း႐ံုးႏုိင္သူကုိ ေရြးခ်ယ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း အက်ယ္တဝင့္ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းေအာင္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကုိယ္စား လွယ္ေဟာင္းမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း (၄၈၅) ဦး တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply