ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး မူလတန္းေက်ာင္းသို႔ ေက်ာင္းဝတ္စံု၊ ဗလာစာအုပ္ႏွင့္ ပညာေရး ေငြပေဒသာပင္ စိုက္ထူလွဴဒါန္း

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးသည္ ဇြန္လ (၁၃) ရက္ေန႔ နံနက္ (၈)နာရီ (၃ဝ)မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဟသၤာတၿမိဳ႔နယ္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ဟသၤာတ ၿမိဳ႔နယ္၊ ရြာသစ္ခ်င္းခ်ိဳင့္ေက်းရြာ၊ ေက်ာင္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ ပညာေရးမူလတန္းေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ေရွးဦးစြာ ေက်ာင္းထိုင္ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝါသဝအား လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္း ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳသည္။

၎ေနာက္ ေက်ာင္းဝတ္စံုႏွင့္ ဗလာစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းျခင္းအခမ္းအနားကို စတင္ျပဳလုပ္ရာ ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲဝါသဝမွ ၾသဝါဒစကားမိန္႔ၾကားၿပီး အခမ္းအနားကိုဖြင့္လွစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိအေနျဖင့္ ပါတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္၍ ပါတီမွ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အက်ိဳး အတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ဟသၤာတသားတစ္ဦးျဖစ္၍ ဟသၤာတၿမိဳ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဝတၱရားရွိေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ယခင္ ေကာ္ဇံေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္စဥ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား ယခု ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း ထားရွိရာမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး မူလတန္း ေက်ာင္းအား ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုစဥ္ကပင္ ဆရာဆရာမမ်ားအား လစဥ္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အရင္းမေပ်ာက္ မတည္ေငြ၊ ေငြပေဒသာပင္ စိုက္ထူလွဴဒါန္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္ လုပ္ရန္အတြက္လည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ရြာရွိကေလးငယ္မ်ား ပညာေရးအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသည့္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ဆရာ ဆရာမ မ်ား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေလးစားမိပါေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းဖြင့္စ ကာလတြင္ လိုအပ္ႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းဝတ္စံုႏွင့္ ဗလာစာအုပ္မ်ား လာေရာက္ လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ အေထာက္အကူျပဳ မည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ အခ်ိိဳ႕ေသာသူမ်ားက ယခုကဲ့သို႔ ကူညီမႈမ်ားအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဘန္မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ မိမိတို႔အေနႏွင့္ ေစတနာထား၍ တတ္စြမ္းသမွ် ကူညီသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးမွ ႀကီးၾကပ္ေပးသည့္ လက္ေထာက္ ပညာေရးမွဴး (ၿငိမ္း) ဆရာႀကီး ဦးသန္းေအာင္အား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ေငြ ေပးအပ္ ရာ ဆရာႀကီးဦးသန္းေအာင္မွ လက္ခံရယူၿပီးေနာက္ ဆရာဆရာမ မ်ားအား ေက်ာင္းစိမ္းလံုခ်ည္ႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမင့္ေငြမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္းေပးအပ္ရာ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဆရာမမ်ားက လက္ခံရယူသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းဝတ္စံုႏွင့္ ဗလာစာအုပ္မ်ားအား အတန္းအလိုက္ ေပးအပ္ လွဴဒါန္းရာ သက္ဆိုင္ရာ အတန္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက လက္ခံရယူသည္။

ဆက္လက္၍ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးေဌးဦးက ဆရာဆရာမမ်ားအား လစဥ္ေထာက္ပံ့ ေၾကးေပးႏိုင္ရန္ ထူေထာင္ ထားသည့္ အရင္းမေပ်ာက္မတည္ေငြ၊ ေငြ ပေဒသာပင္သို႔ အလွဴေငြထပ္မံလွဴဒါန္းရာ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ အဖြဲ႔ မွ လက္ခံရယူၿပီး ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားကိုယ္စား လက္ေထာက္ ပညာေရးမွဴး (ၿငိမ္း) ဆရာႀကီးဦးသန္းေအာင္က ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ေနမႈတို႔အား ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ၿပီး လိုအပ္ေသာ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ သြပ္ျပားမ်ား ျဖည့္ဆည္း လွဴဒါန္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply