သံတြဲခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီစည္းေ၀းအတြက္ ေတြ႔ဆံုမွာၾကား

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲခရိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီရံုး ခန္းမ၌ ယေန႔ (ဇြန္လ ၁၅ ရက္) နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က ျပည္နယ္ပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းေဝမွ သံတြဲခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ ခရိုင္ပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္မ်ားအား လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စဓဗ၀


Leave a Reply