သံတြဲခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးရဲ႕ အလွဴဒါန

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲခရိုင္ႏွင့္ သံတြဲၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ား အလွဴရွင္မ်ား စုေပါင္း၍ ဒုတိယအႀကိမ္ လွဴဒါန္းမႈအျဖစ္ ဇြန္လ (၁၄) ရက္ ေန႔လည္ (၃) နာရီအခ်ိန္က ေရေကာက္ ေက်းရြာအုပ္စု ပုရစ္ေက်းရြာႏွင့္ ေရေကာက္ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္၍ အဝတ္အထည္၊ ဆားအိတ္မ်ားႏွင့္ မုန္႔ေျခာက္ က်ပ္ (၃) သိန္းဖိုးအား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စဓဗ၀


Leave a Reply