ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး ဟသၤာတၿမိဳ႕ နတ္ေမွာ္ေက်းရြာအုပ္စု က်ံဳတြမ္ရြာႏွင့္ ျပာကတတ္ ေက်းရြာမ်ားမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ရပ္/ေက်းစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

P1040059

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ဦးေဌးဦး သည္ ယခုလ (၈) ရက္ နံနက္ (၁ဝ) နာရီက ဟသၤာတခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအလုပ္ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စု ၾကံံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ဟသၤာတၿမိဳ႕ နတ္ေမွာ္တိေလာကဥေသွ်ာင္ ရွင္ သာေလ်ာင္းဘုရားႀကီးသို႔ေရာက္ၿပီး ဘုရားႀကီးအား သြားေရာက္ဖူး ေျမာ္ၾကည္ညိဳၾကသည္။ ၄င္းေနာက္ နတ္ေမွာ္ေက်းရြာအုပ္စု က်ံဳတြမ္ ရြာႏွင့္ ျပာကတတ္ေက်းရြာမ်ားမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ရပ္/ေက်းစည္း႐ံုး ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက မိမိအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအက်ိဳးကို ယခင္ကလည္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို ယခုလည္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍လည္းေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ပါတီဝင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊နယ္ေျမအက်ိဳး၊ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔နယ္ေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ ရြက္သြားၾကပါရန္ ေျပာၾကားသည္။ ၄င္းေနာက္ က်ံဳတြမ္ေက်းရြာ လမ္း ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ရပ္မိရပ္ဖဦးလွစိန္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက နတ္ေမွာ္ရြာမလမ္းအေနျဖင့္ ကြန္ကရစ္ခင္းရန္အရွည္ ေပ၂၂ဝဝ အက်ယ္ ၁ဝေပခန္႔က်န္ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါလမ္း၏အဝင္ အရွည္ေပ ၁၃ဝဝခန္႔ကို ဦးေဌးဦးက ခင္းေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာလူ ထုကလည္း ကြန္ကရစ္လမ္းဆက္ခင္းရန္ စုေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ကြန္ကရစ္လမ္းျဖစ္ ေျမာက္ေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးပါရန္ တင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပာကတတ္ေက်း ရြာမီးလင္းေရးေကာ္မတီဝင္မ်ားက ျပာကတတ္(တာပိုင္း)ႏွင့္ ျပာက တတ္ (လယ္ျပင္) နယ္ေျမႏွစ္ခုလံုး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ကူညီ ေပးပါရန္တင္ျပသည္။ ၄င္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ဦးေဌးဦးက နတ္ေမွာ္ေက်းရြာအုပ္စု က်ံဳတြမ္ ေက်းရြာ ကြန္ကရစ္လမ္းအတြက္ အလွဴေငြမ်ားပါဝင္ေပးအပ္လွဴဒါန္း ရာ လမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးလွစိန္ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လက္ခံရယူခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ဦးေဌးဦးက ျပာကတတ္ (တာပိုင္း)ႏွင့္ ျပာကတတ္ (လယ္ ျပင္)နယ္ေျမႏွစ္ခု လွ်ပ္စစ္မီးရ ရွိေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ ဆက္လက္တင္ျပ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စည္းစည္းလံုးလံုးျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ မွာၾကား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Union daily


Leave a Reply