သံတြဲခရိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ျပည္သူ႔အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

TT7 TT6

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲခရိုင္ႏွင့္ သံတြဲၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ဇြန္လ (၁၂) ရက္ မြန္းတည့္ (၁၂) နာရီအခ်ိန္က ေရြေလွေက်းရြာ အုပ္စုႏွင့္ ေအာက္နတ္ေမာ္ ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား ေသာက္ေရသန္႔မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း၍ ေရႊေလွတိုက္နယ္ေဆးရံုးအတြင္း သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စဓဗ၀


Leave a Reply