ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအဆင္႕ဆင္႕ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ၿပီးစီးသည္႕ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ား ကတိသစၥာျပဳ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရန္ကုန္ (အေရွ႕ပိုင္း)ခ႐ိုင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာပါတီအဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းေရးကို ၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ေမ ၇ ရက္မွစတင္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေမ ၃၁ ရက္တြင္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ ၃၂ခု လံုး က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာ မ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အရန္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၏ကတိသစၥာျပဳျခင္းအခမ္း အနားကို ယမန္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးအစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အခမ္း အနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီဗဟိုေကာ္ မတီဝင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ေဒၚဇာျခည္ လင္း၊ ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္သူ၊ ပထမအႀကိမ္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ ထူး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ခိုင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွမ်ဳိး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္ ဦးေနဝင္းေဆြႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ား၊ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ ၃၂ ခု မွ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၁၄၅ ဦး တက္ေရာက္ ၾကသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္က အမွာစကားေျပာ ၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ ၃၂ ခုမွ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ အရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ရိွ သူမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာ ျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

လွမ်ဳိး


Leave a Reply