ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ပြဲက်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ပါတီက်စ္လ်စ္ ခုိင္မာၿပီး အင္အားပုိမုိ ေတာင့္တင္းခုိင္မာေစရန္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား မ်ားအက်ဳိးကုိ သယ္ပုိး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္၊ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲသည့္ ပါတီျဖစ္ေစရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ပြဲျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပဲခူးခ႐ုိင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္စုိး ကေျပာသည္။

ယင္းအခမ္းအနားကုိ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးတြင္ ဇြန္ (၁၃) ရက္ နံနက္ ၉နာရီခြဲက က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာမ်ားမွ စည္း႐ံုး ေရးမွဴးမ်ား၊ အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားအင္အား ၂ဝဝ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ပဲခူးခ႐ုိင္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္စုိးက ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း၊ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ထံ လက္ရွိၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားက တာဝန္မွႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ထုိး စာရင္းေပးအပ္ သည္။

ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာပါတီဝင္မ်ားက ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ (၃ဝ) အား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ကာ ၎တုိ႔ထဲမွ ေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦးႏွင့္ အရန္ေကာ္မတီဝင္ (၁၅) ဦးတုိ႔အား မဲစနစ္ျဖင့္ ရမွတ္အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္၍ ျပန္လည္အတည္ျပဳ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

တင္စုိး(ပဲခူး)


Leave a Reply