ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းသို့ ကန္ေဒၚလာတစ္သိန္း K-Pop Music Concert ျပန္လည္ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႕

နာမည္ေက်ာ္ SISTER အဖြဲ႕ ပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည့္ Inno City Love Sharing Concert ေဖ်ာ္ေျဖပြဲႀကီးကို ဇြန္ ၁၁ ရက္ ညေန ၆ နာရီက ရွင္ေစာပုလမ္းရွိ Myanmar Event Part တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမွရရွိလာသည့္ အလွဴေငြမ်ားထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီ အသင္း လူမႈက႐ုဏာအတြက္ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္း ျပန္လည္ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့သည္။
အဆိုပါ K-Pop Music Concert တြင္ SISTER,MONSTAX,BADKIZ ၊ ကိုရီးယားေရာ့ခ္အဆိုေတာ္ So Chan Whee, A Pera Team တို႔က ျမဴးၾကြသည့္ ေတးသီခ်င္းမ်ဳိးစံု၊ ကကြက္ဆန္းမ်ားျဖင့္ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ရာ ၾကည့္႐ႈသူမ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မိစုမြန္


Leave a Reply