အခြန္ထမ္း ၁၀၀၀ ကို ထပ္မံ ေရြးထုတ္၍ ကုိယ္တုိင္ အခြန္စည္းၾကပ္သည့္ စနစ္ျဖင့္ ေကာက္ခံမည္

အခြန္ဒုတိယ အမ်ားဆုံး ထမ္းေဆာင္သည့္ အခြန္ထမ္း ၁၀၀၀ ကို ထပ္မံေရြးထုတ္၍ ကိုယ္တုိင္ အခြန္စည္းၾကပ္သည့္စနစ္ (Self -Assessment System – SAS) ျဖင့္ ေကာက္ခံႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

လတ္တေလာတြင္ အခြန္ထမ္းႀကီး ၅၀၀ ကိုေရြးထုတ္၍ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ စတင္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပန္းဆုိးတန္းလမ္းေပၚတြင္ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္ရုံးကို ဖြင့္လွစ္၍ ကိုယ္တုိင္ အခြန္စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံသည့္စနစ္ျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္း အဆုိပါဌာနထံမွ သိရသည္။

“ဘယ္ေတာ့ေလာက္ စျဖစ္မလဲဆုိတာေတာ့ မသိေသးဘူး။ လုပ္ေတာ့ လုပ္ေနပါတယ္”ဟု ျပည္တြင္း အခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာဆုိသည္။

ထိုသို႔ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေကာက္ခံေနသည့္ ပုံစံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေကာင္းမြန္သည့္ အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္ျဖစ္ကာ တာဝန္သိႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနႏွင့္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ကာ အခြန္ေရွာင္ပါက ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိ အခြန္ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ စနစ္ကိုလည္း ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ ပုံစံမ်ားျဖစ္ေသာ Value Added Tax – VAT ႏွင့္ Good Service Tax – GST ပုံစံတို႔သို႔ ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံရန္လည္း စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

The Voice Weekly


Leave a Reply