မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးႏွင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရး

ေတာင္ငူခရိုင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝးကို (၁၀ – ၆ – ၂၀၁၆ ) နံနက္ ၁၀ နာရီ တြင္ စတင္က်င္းပ ခဲ့ပါသည္ ။
အခမ္းအနားကို တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ မ်ားက ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ ( ပ / ဒု ) မ်ား အပါအဝင္ ၁၇၀ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္ ။

အခမ္းအနားအစီအစဥ္ ၁၃ ရပ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ပါသည္ ။
သဘာပတိက အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း ၊ စာတမ္းဖတ္ၾကားျခင္း ၊ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရး ေကာ္မတီ က လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားဖတ္ၾကားျခင္း ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီ ဝင္ေဟာင္းမ်ားက ႏႈတ္ထြက္ျခင္း ႏွင့္ ဆႏၵ မဲမ်ား စႏွစ္တက် ေပးျခင္းကို ပထမ ပိုင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္ ။
ပထမပိုင္း အစီအစဥ္ၿပီး ေနာက္ ဒုတိယ ပိုင္းတြင္ မဲျပားမ်ားအား စစ္ေဆးၿပီး ပယ္မဲ မ်ားေရြးခ်ယ္ျခင္း ၊ အတည္ျပဳမဲ မ်ားကို ခ႐ိုင္ေကာ္မ႐ွင္က စႏွစ္တက် ေရတြက္ျခင္းႏွင့္ မဲတာလီမ်ားကို မွတ္သားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ………
မဲ အေရအတြက္ အနည္း အမ်ား စဥ္ကာ အသစ္ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားအား ေၾကညာေပးၿပီး သဘာပတိ ေ႐ွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာ ခံယူကာ ……အခမ္းအနားကို ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ညေန ၂နာရီခြဲ တြင္ ၿပီးဆံုးသြားပါသည္ ။

အခမ္းအနားၿပီး ေနာက္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ေသြးသစ္ ေသြးေဟာင္း မ်ား စုေပါင္းကာ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကပါသည္။

၂၀၂၀ ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ကို ျပည္သူအမ်ား ေထာက္ခံေသာ ပါတီ ျဖစ္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းရင္း ဂုဏ္ျပဳ ေရးသားလိုက္ပါသည္ ။

Specialmankto Specialmankto


Leave a Reply