ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္ သက္ေသခံကတ္ ဘဂၤါလီ ႏွစ္ရာေက်ာ္အား ထုတ္ေပးၿပီးျဖစ္

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီလူဦးေရ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနရာ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပထမအဆင့္ လိုအပ္သည့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံရမည့္ သက္ေသခံကတ္ (National Verification Card-NVC) ႏွစ္ရာေက်ာ္ ထုတ္ေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေျမပံုႏွင့္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႔နယ္မ်ားတြင္ ဘဂၤါလီလူဦးေရစာရင္း ေကာက္ယူ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဇြန္လ ၇ ရက္မွစ၍ ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အသက္ (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္းကို စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ NVC ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ NVC ကတ္ရရွိသူမ်ားအား ၁၉၈၂ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ စိစစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ဗဟိုအပါအဝင္ အထက္သို႔ တင္ျပရမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘NVC ကတ္ရထားသူကိုမွ ၁၉၈၂ နဲ႔ စိစစ္ရမွာ’’ဟု အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ NVC ကတ္မ်ားကို ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႔နယ္တြင္ ၉၂ ဦးႏွင့္ေျမပံုၿမိဳ႔နယ္တြင္ (၁၂၆) ဦးအား ထုတ္ေပးထားေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ ဘဂၤါလီစာရင္း ေကာက္တာျဖစ္တယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းမွာ အေကာက္မခံလို႔ ျပန္ေကာက္တာမဟုတ္ဘူး’’ ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းလြင္က ေျပာသည္။

လူဦးေရစာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႔နယ္ ကာဒီေက်းရြာ၌ NVC ကတ္တြင္ လူမ်ဳိးႏွင့္ဘာသာအမည္ ပါဝင္ျခင္းမရွိ၍ စာရင္းေကာက္ယူခံရန္ ျငင္းဆိုမႈရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

NVC ကတ္ ထုတ္ေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ကရင္၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း စသည့္ ျပည္နယ္မ်ား၌ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႔နယ္တြင္ ဘဂၤလီအိမ္ေထာင္စု ၄၂၁ စု၊ လူဦးေရ ၁၆၉၆ ဦး၊ ေျမပုံၿမိဳ႔နယ္တြင္ ၆၄၁ စု၊    လူဦးေရ  ၂၉၁၆ ဦးႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႔နယ္တြင္ ၄၂၇ စု၊ လူဦးေရ ၁၁၉၈ ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

7 Day Daily

 


Leave a Reply