ၿမိဳ႔နယ္ ၁၃ ခုအတြက္ မီတာဘီလ္မ်ားကို CB Bank မိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္ျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္

ၿမိဳ႕နယ္ ၁၃ ခုအတြက္ မီတာဘီလ္မ်ားကို CB Bank မိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္ျဖင့္ ေပးေခ်ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ ေၾကာင္း အဆိုပါဘဏ္မွ သိရသည္။

မရမ္းကုန္း၊ လႈိင္သာယာ၊ ဗဟန္း၊ အလံု၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ လိႈင္၊ စမ္းေခ်ာင္း၊ ဒဂံု၊ ကမာရြတ္၊ အင္းစိန္၊ ေရႊျပည္သာ၊ လမ္းမေတာ္၊ လသာျမိဳ႔နယ္မ်ားမွ မီတာဘီလ္မ်ားကို CB Bank’s Mobile Banking မွ တိုက္ရိုက္ေပးေဆာင္နုိင္ မည္ျဖစ္သည္။

သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္ဆံုးေပးေဆာင္ရမည့္ရက္ထက္ (၂) ရက္ႀကိဳ ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေၾကြးက်န္ ရွိမည္ဆိုပါက ေပးေဆာင္၍ ရရွိမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္ကို Login ဝင္ၿပီး Payment ေနရာမွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ကာ YESC Bill Payment ေနရာတြင္ ေပးေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

မီတာစာရြက္ေပၚတြင္ရွိေသာ ကုတ္နံပါတ္မ်ားရိုက္ႏွိပ္ကာ က်သင့္ေငြေပးေဆာင္ၿပီးေနာက္ Success အမွတ္ အသား ညႊန္ျပၿပီးပါက မိုဘိုင္းဘဏ္စနစ္မွ မီတာေဆာင္ျခင္း ၿပီးေျမာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Internet Journal


Leave a Reply