ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးပါတီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းေရး ညိႇႏိႈင္းအစည္အေဝး တက္ေရာက္

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးသည္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးပါတီ နာယက ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္စိုးတို႔ႏွင့္အတူ ဇြန္လ (၇)ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး ေညာင္တံုး ၿမိဳ႔နယ္၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတား ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ရိပ္သာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းေရး ညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္သည္။

ေရွးဦးစြာ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းေအာင္က အစည္းအေဝး ေခၚယူရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဏာမရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

၎ေနာက္ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာ တြင္ ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ပက္သက္၍ ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ပါတီဝင္ျဖစ္ၿပီး ေပးအပ္သည့္ တာဝန္မ်ားကို လိုလုိလားလားရွိသူ၊ ကိုယ္တိုင္ ဆႏၵသူမ်ားျဖစ္ရန္ ပါတီဝင္မ်ားမွလည္း လက္ခံသူျဖစ္ရန္၊ ျပည္သူမ်ားမွ လည္း လက္ခံသူျဖစ္ရန္၊ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ႏွင့္ လုပ္မည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ပါတီအေပၚသစၥာရွိသူ၊ သံေယာဇဥ္ရွိသူမ်ား ျဖစ္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ေသခ်ာစဥ္းစားစိစစ္ ေရြးခ်ယ္ၾကရန္၊ က်ယ္ျပန္႔ စြာ ေလ့လာေဆာင္ရြက္ၾကရန္မိမိတို႔ မသိႏိုင္သည့္အခ်က္မ်ားကို သိႏိုင္သည့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ၿမိဳ႔မိၿမိဳ႔ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ မည္သည့္အဆင့္အတြက္ေရြးေရြး၊ ပါတီအတြက္သာ ၾကည့္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ပါတီအေနႏွင့္ အၿမဲရွင္သန္ေနရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိသူ၊ လုုပ္ႏိုင္မည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၾကရန္ ပါတီ ရွင္သန္ခိုင္မာေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္မွာၾကားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းေအာင္ က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး နာယက ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္စိုးက အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ထို႔ေနာက္ တိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္တင္ျမင့္က ပါတီဌာနခ်ဳပ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္ တင္ျပကာ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီအရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက တင္ျပေဆြးေႏြးၾကသည္။

၎ေနာက္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြးၾကၿပီး ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တိုင္းေဒႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးသိန္းေအာင္ က နိဂံုးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ အခ်ိန္ယူၿပီးေရြးၾကရန္ လူမွန္ ေနရာမွန္ျဖစ္ရန္၊ ပါတီ အက်ဳိး အတြက္ ၾကည့္ရန္ နိဂံုးခ်ဳပ္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီအရန္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ား အင္အား(၇ဝ) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


Leave a Reply