သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္းတုိ႔ ေက်ာက္မ်က္ ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာသန္း ၈ဝ အလြဲသံုးစား လုပ္ခဲ့သည္ကို မေတြ႔ရဟု ၀န္ႀကီးဌာနစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဆို

ေက်ာက္မ်က္ရန္ပံုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၈ဝ ကို သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္းတို႔ အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့သည္ကိုမေတြ႔ရေၾကာင္း တိုင္တန္းမႈကိုစစ္ေဆးခဲ့သည့္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းထိန္က Popular News ကိုေျပာသည္။

၎သည္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတၱဳတြင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူျဖစ္ၿပီး ၎ဦးေဆာင္ေသာ ခံု႐ံုးအဖြဲ႔ျဖင့္ ၁ဝ ရက္ေက်ာ္ၾကာစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ထြက္ေပၚလာသည့္အေျဖကို ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔ ညေန ပိုင္းက ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ”အလြဲသံုးစားလုပ္တာ လံုးဝကိုမေတြ႔ရပါဘူး”ဟု ဦးဝင္းထိန္ က ဆိုသည္။

ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အခ်ိဳ႕ အပါအဝင္ အသင္းသား ၈၁ ဦးတ႔ို လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္ၾကားလာေသာစာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၈ဝ ကို သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္၊ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္း ႏွင့္ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေယာမူ တို႔ေပါင္းၿပီး အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့သည္ဟု အခ်က္အလက္ႏွင့္ေဖာ္ျပထားသည္။

”ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔စစ္ေဆးၿပီးပါၿပီ။ ရလဒ္ကို ဝန္ႀကီးဆီကို ဒီေန႔ပဲ (ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔) တင္ျပဖို႔လုပ္ေနပါၿပီ။ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ပါ”ဟု ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။

စစ္ေဆးမႈတြင္ တိုင္ၾကားထားသူမ်ားထဲမွ အဓိကက်သူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပါဝင္ဆက္ႏႊယ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသူ စသျဖင့္ စုစုေပါင္း ၁၉ ေယာက္ကို စစ္ေဆးခဲ့သည္ဟု ၎ထံမွသိရသည္။

စစ္ေဆးခဲ့မႈရလဒ္အေျဖတြင္ သတၱဳတြင္းဝန္ထမ္းတို႔သည္လည္း တိုင္ၾကားမႈထဲ၌ ပါဝင္ပတ္သက္ကာ အလြဲသံုးစားလုပ္ ခဲ့မႈမရွိခဲ့ဟုဆိုေသာ အေျဖကိုပါရခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအေျဖရလဒ္တို႔ကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက မည္ကဲ့သို႔ဆက္လုပ္မည္ကို သူမသိေသး၍ လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ မေျပာႏိုင္ေသးဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

Popular News Journal


Leave a Reply