တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း Website ႏွင့္ Facebook တြင္ ေၾကညာမည္

၂၀၁၆ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန၀က္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ www.myanmarexam.org ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တို႔တြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသ ႀကီးမ်ား၏ စာစစ္ဌာနအလိုက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘အဲဒီ၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီမွာ စၾကည့္လို႔ရၿပီ။ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ ၁၅ ခုက ေအာင္စာရင္းေတြကို တက္လာမယ္။ ႏိုင္ငံျခား စာစစ္ ဌာနေတြအတြက္က ရန္ကုန္တုိင္းမွတစ္ဆင့္ ၀င္ၾကည့္လို႔ရမယ္’’ ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္္ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာၾကား သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ facebook စာမ်က္ႏွာျဖစ္သည့္ www.facebook.com/moe.gov.mm/ timeline တြင္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႔နယ္အလိုက္ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လ (၁၁) ရက္၌ စတင္ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

၂၀၁၆ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ဇြန္လ (၁၁) ရက္နံနက္ (၆) နာရီတြင္ သက္ ဆိုင္ရာ စာစစ္ဌာနမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ား၌ တစ္ၿပိဳင္တည္း ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။


Leave a Reply