ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုသူမ်ား၏ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ဇြန္လ ၂၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးထား ေပးပို႔ရမည္

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲ အဆင့္ဆင့္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ လိုသူမ်ား၏ အဆိုျပဳေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဇြန္လ (၂၁) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုင္းေက်ာ္သူက ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ အတည္ျပဳ ခန္႔အပ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္မွ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္အထိ သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ား၏ အဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ားကိုမူ ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း မရွိေသးေပ။

ယင္းေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ဥကၠ႒ အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္ ရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္လိုသူမ်ားအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္႐ုံးမ်ား (သို႔မဟုတ္) ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ထံသို႔ တိုက္႐ိုက္အဆိုျပဳေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေပးပို႔ရန္ ေမလ ၃ဝ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အရင္တုန္းကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲေတြက တင္ျပလာတဲ့အတိုင္း ခန္႔အပ္တာျဖစ္တယ္၊ ဒီတစ္ေခါက္မွာေတာ့ အားလုံးလည္း ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ စိတ္ပါဝင္စားတဲ့သူေတြ ေလွ်ာက္ ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ထားတာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ ေကာ္မရွင္မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုသူမ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပစ္မႈေၾကာင့္ တရား႐ုံး၏ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္ က်ခံဖူးသူ မျဖစ္ေစရဟူေသာ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အေပၚ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေဝဖန္လ်က္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါသတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဥပေဒမ်ားအရ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္ ေသာ္လည္း ေခတ္စနစ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာေၾကာင့္ ျပန္သုံးသပ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

The Voice Weekly


Leave a Reply