တုိင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္ မိသားစု တည္ေထာင္ထားေသာ“ျမင့္ျမတ္ပညာေရးေဖါင္ေဒးရွင္း” ရဲ႕ အလွဴဒါန

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀက့့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဥကၠ႒ ဦးရဲျမင့္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚျမတ္ေငြ မိသားစုတို႔မွ တည္ေထာင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ “ျမင့္ျမတ္ပညာေရးေဖါင္ေဒးရွင္း” မွ ယေန႔ (ဇြန္လ ၉ ရက္) နံနက္ပိုင္းက ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေက်ာင္းသုံး ဗလာ စာအုပ္မ်ား သြားေရာက္လွဴဒါန္း၍ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Credit – KhinMgAye


Leave a Reply