သံတြဲျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီညီလာခံက်င္းပေရး ညႇိႏိႈင္းစည္းေ၀း

ရခုိင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ပါတီညီလာခံ က်င္းပေရး လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝးႏွင့္ ရပ္/ေက်း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ကတိသစၥာ ခံယူပြဲ အခမ္းအနားကို (ဇြန္လ ၇) ရက္ ေန႔လည္ (၁၂) နာရီအခ်ိန္က သံတြဲၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အခမ္းနားသဘာပတိအျဖစ္ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေမာင္သန္းႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ခရိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးစိုးေအာင္၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ေဒၚဝင္းမင္း မာထြန္း တို႔ကေဆာင္ရြက္ကာ သဘာပတိက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားျပီး ၿမိဳ႔နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစန္းနိုင္က ညီလာခံက်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ပါတီဝင္ အဆင့္ဆင့္၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား အက်ယ္တစ္ဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စဓဗ၀


Leave a Reply