ကန္ႀကီးေထာင့္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား အဟာရဒါနႏွင့္ ဗလာစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္း

အမွတ္(၂) မဲဆႏၵနယ္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာမူ၏ လမ္းညြန္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႔နယ္ႏွင့္ ရပ္/ေက်း ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၀င္မ်ား ပူးေပါင္းကာ ဇြန္လ (၇) ေန႔က ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႔နယ္၊ က်ိဳက္လတ္အုပ္စု၊ ေရေက်ာ္ႀကီးေက်းရြာ အမက ေရေက်ာ္ႀကီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား အာဟာရတိုက္ေကၽြးျခင္းႏွင့္ ဗလာစာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ မက်ည္းကုန္းဆရာေတာ္အား ဝင္ေရာက္ဖူးေမ်ွာ္ခဲ့ၾကၿပီး ဝါးေက်ာင္းကေလးမွ (90’×30′) ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အျဖစ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

USDP Ayeyarwady Region News


Leave a Reply