သာစည္ၿမိဳ႔နယ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မိတၳီလာခရိုင္၊ သာစည္ၿမိဳ႔နယ္ သာယာကုန္း ေက်း႐ြာ၊ နန္းေတာ္ကုန္းေက်း႐ြာ၊ ၿမိဳင္သာေက်း႐ြာ ေက်ာင္းမ်ား အဆင့့္ တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ပြဲအခမ္းနားမ်ားကို ဇြန္လ (၅) ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အဆိိုပါအခမ္းနားမ်ားသို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ တိုင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးမိုးျမင့္သိန္း၊ ဦးစံထြန္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ႏွင့္ ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာင္း၃ ေက်ာင္းမွာ မူလြန္အဆင့္သို႔ ၂ေက်ာင္း၊ အလယ္ေက်ာင္းခြဲ အဆင့္ သို႔ ၁ ေက်ာင္း တိုးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္နိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သာစည္ၿမိဳ႔နယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္မ်ား၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ား အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္းသာမက ယခုပညာသင္ႏွစ္ အတြင္း ေက်ာင္္း ေဆာင္သစ္ ၄၀ ေက်ာ ေဆာက္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Lion Thazi


Leave a Reply