ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ တိုင္းေဒသႀကီး ခ႐ိုင္ ၿမိဳ႔နယ္ အတြင္းေရးမွဴးႏွင္႕အဖြဲ႔လုပ္ငန္းညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး သာယာ၀တီခ႐ိုင္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ႐ံုးခန္းမအတြင္း ဇြန္လ (၄) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၁) နာရီက တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ခ်ဳိဦး၊ ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသိန္းေဇာ္တို႔သည္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား လိုက္ပါလ်က္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႔နယ္မွ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ေဒၚေအးေအးခိုင္(ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ယာယီ အတြင္းေရးမွဴး) ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ေတြ႔ဆံုကာ ပါတီတြင္း လုပ္ငန္း ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလခြၽန္နတ္


Leave a Reply