ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ Social Media On-Job Training သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)ဖြင့္လွစ္

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးပါတီ႐ံုးခန္းမတြင္ ဇြန္လ (၄) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက Social Media On-Job Training သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁)ဖြင့္ပြဲ က်င္းပရာ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ေအာင္၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ပါတီအတြင္း ေရးမွဴး ဦးစိန္ျမင့္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႔နယ္ ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားမွ စည္း႐ံုးေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္ မ်ားတက္ေရာက္သည္။

ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးတင္ ေအာင္က သင္တန္းဖြင့္ပြဲတြင္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး သင္တန္း နည္းျပမ်ားက သင္ခန္းစာမ်ား ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခဲ့ရာ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚေအးေအးျမင့္ က မီဒီယာက်င့္ဝတ္သင္ခန္းစာ ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဒၚဇာျခည္ လင္းက မီဒီယာတာဝန္ထမ္း ေဆာင္သူမ်ား သိအပ္လိုက္နာ ရမည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ စည္းမ်ဥ္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဦးစိုးမင္းသန္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အတြက္ မီဒီယာႏွင့္ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံေရးလက္စြဲစာအုပ္ငယ္ပါ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္တြဲဖက္အတြင္းေရး မွဴး ဦးရန္ႏိုင္ေရႊက ေန႔စဥ္သတင္း စုေဆာင္း၍ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးပို႔ခ်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သင္တန္းကာလမွာ ႏွစ္ရက္ၾကာျမင့္ၿပီး သင္တန္းသား ၆ဝတက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျမင္႔ဥိီး


Leave a Reply