မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တုိင္းေကာ္မတီဝင္မ်ား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားေတြ႔ဆုံ

မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ (၃) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီခြဲအခ်ိန္က မိတၳီလာခရိုင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီ႐ုံး ရိပ္သာအစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဝင္းေမာင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾက သည့္ ဦးသိန္းလွ (ခ႐ိုင္နယ္ေျမတာဝန္ခံ)၊ ဦးသန္းျမင့္ (ခ႐ိုင္နယ္ေျမတြဲဖက္တာဝန္ခံ)၊ ဦးကိုကိုေထြး၊ တုိင္းေဒသ ႀကီးပါတီ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ ဦးေဌးေမာင္တို႔က ခ႐ိုင္ပါတီ ယာယီအတြင္းေရမွဴး ဦးစိုးသိမ္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးထြန္းထြန္းဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသန္း၊ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ယာယီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဖုိးဥာဏ္ႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား ေတြ႔ဆုံ၍ ရပ္/ေက်းမ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးႏွင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ေရးေဆာင္ ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတုိ႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႔နယ္/ခ႐ိုင္အဆင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္သြားမည့္ အေျခအေန ႏွင့္ ပါတီဗဟိုမွခ်မွတ္ေပးေသာ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအလိုက္ စနစ္တက် မွန္မွန္ ကန္ကန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမည့္ အေျခအေနတို႔ကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ ရပ္/ေက်း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ေရး အစုအဖြဲ႔အလိုက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးက်င္းပမႈ၊ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္မႈတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကရာ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တိုင္းေကာ္မတီဝင္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ ထားရွိၿပီးေသာ “ပ” ေခါင္းေဆာင္၊ “ဒု” ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ ဓာတ္ပုံ တို႔ကို အျမန္ဆုံးျပန္လည္တင္ျပေပးႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း၊ “ပ” ေခါင္းေဆာင္၊ “ဒု” ေခါင္းေဆာင္အလိုက္ တစ္ဦး ခ်င္းစီတြင္ အလႊာငါးလႊာမွ ပါတီေကဒါ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းရမည္ကိုလည္းေကာင္း အေသးစိတ္ ျပန္လည္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၾကယ္စင္ထြန္း(ထီလာေျမ)


Leave a Reply