နယူးေဒလီေဆး႐ံုမွ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္း၀ယ္ေရးဂိုဏ္းအား ဖမ္းဆီး

160212181944-surgery-exlarge-169

အိႏိၵယႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ နယူးေဒလီမွ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုတစ္ခုတြင္ လူသားတို႔၏ ေက်ာက္ကပ္မ်ားအား တရားမ၀င္ ေရာင္း၀ယ္ေနေသာ အဖဲြ႕ကို ေဖာ္ထုတ္လုိက္သည္ဟု အိႏိၵယရဲတပ္ဖဲြ႕က ေျပာၾကားသည္။

Apollo ေဆး႐ံု၏ ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးအပါအ၀င္ ယခုအခ်ိန္ထိ လူငါးဦးကို ဖမ္းဆီးထားသည္ဟု ရဲတပ္ဖဲြ႕က ေျပာသည္။

၎တို႔သည္ ကန္ေဒၚလာ ၇၅၀၀ အထိ ေစ်းေပး၍ ေက်ာက္ကပ္မ်ား ေရာင္းရန္ ဆင္းရဲသားမ်ားအား ေသြးေဆာင္ စည္း႐ံုးၿပီး အျမတ္မ်ားမ်ားျဖင့္ ျပန္ေရာင္းသည္ဟု မသကၤာျဖစ္ေနၾကသည္။

မိမိတို႔မွာ ယင္းကိစၥေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ရၿပီး ဆရာ၀န္မ်ားမွာလည္း လိမ္ညာခံခဲ့ရသည္ဟု ေဆး႐ံုက ေျပာၾကားသည္။

ဆင္းရဲသားမ်ားက ၎တို႔၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားအတြက္ ေက်ာက္ကပ္လွဴဒန္းသည္ဟု အယံုသြင္း၍ ဂုိဏ္းအဖဲြ႕၀င္ မ်ားက စာရြက္စာတန္းမ်ားကို အတုလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု သံသယရွိေနၾကသည္။

ယင္းမွာ အလြန္စိုးရိမ္ဖြယ္ရာကိစၥျဖစ္ၿပီး ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု Apollo ေဆး႐ံုက ေျပာၾကားသည္။

လူနာႏွင့္ ဆရာ၀န္မ်ား လိမ္ညာရန္ စနစ္တက် အကြက္ခ် လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ပါ၀င္သူမ်ားအား အျပင္းထန္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ ရဲတပ္ဖဲြ႕အား တုိက္တြန္းေၾကာင္း ေဆး႐ံုတာ၀န္ရွိသူက ေျပာၾကားသည္။

အစားထိုးကုသရန္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား အလြန္ရွားပါးသျဖင့္ အိႏိၵယတစ္၀န္းတြင္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း ေရာင္း၀ယ္မႈ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ကို အားေပးေနသည္။

 

-Ref: BBC


Leave a Reply