ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအႏၲရာယ္ကင္းစြာစာသင္ၾကားႏုိင္ေရး ျမက္ရိတ္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ အမွတ္ (၂)အေျခခံပညာအလယ္တန္း ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းရွိ ျမက္ပင္ႏွင့္ ခ်ဳံႏြယ္ မ်ားကုိ ျမက္ရိတ္စက္မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းျခင္းကုိ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ျမက္ရိတ္ျခင္းႏွင့္ ခ်ဳံႏြယ္မ်ားရွင္းလင္းျခင္းကုိျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးလွျမင့္ဦးေဆာင္၍ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးစုိးလႈိင္ဦးႏွင့္ အဖြဲ႕ ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမာခံပါတီဝင္မ်ားလုိက္ပါ၍ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အႏၲရာယ္ကင္းစြာစာသင္ၾကားႏုိင္ေရး အတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဝင္းေက်ာ္


Leave a Reply