ျမန္ေအာင္၌ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ရြက္မည့္ အမာခံပါတီေကဒါမ်ားေရြးခ်ယ္

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရွားေတာေက်းရြာ အုပ္စုအမာခံပါတီဝင္မ်ား အၿပီး သတ္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲကို ယမန္ေန႔က ရွားေတာေက်းရြာရွိ ပါတီဝင္ဦးဝင္းေအာင္၏ ေနအိမ္၌ က်င္းပခ့ဲသည္။
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲသို႔ ျမန္ ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီတြဲ ဖက္အတြင္းေရးမွဴးဦးတင္ဝင္း၊ၿမိဳ႕မ တိုက္နယ္တာဝန္ခံ ဦးေနဝင္းေဇာ္၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕တာဝန္ခံ ေဒၚယဥ္ ျမတ္သူ၊ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ပါတီဝင္ မ်ားတက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။ ေရွး ဦးစြာ ဦးေနဝင္းေဇာ္က ႀကိဳတင္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ဝင္းက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆိုင္ ရာမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲသည္။
ထို႔ေနာက္ အခမ္းအနားတက္ ေရာက္လာၾကေသာ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ႏွင့္ ပါတီဝင္မ်ားက ေက်းရြာအုပ္စု ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ တို႔ကိုေရြးခ်ယ္ေပးခ့ဲၾကၿပီး အလုပ္ သမားေခါင္းေဆာင္၊ ေတာင္သူ လယ္သမားေခါင္းေဆာင္၊ အမ်ိဳး သမီးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ လူငယ္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္းေရြး ခ်ယ္ေပးခ့ဲၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ဦးတင္ဝင္းက ယခုေရြးခ်ယ္ေပးလုိက္ေသာေခါင္း ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ရွားေတာေက်းရြာ အုပ္စုရွိ ပါတီဝင္မ်ားအားလုံးသည္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ မည့္ပါတီဝင္မ်ားအျဖစ္ရပ္တည္ေပး ၾကေစလုိေၾကာင္း၊အဖြဲ႕မ်ားအလုိက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မိမိတို႔အစု အဖြဲ႕အလုိက္ ျပည္သူမ်ား၏လုိအပ္ ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးၾကရန္ေျပာၾကားခ့ဲၿပီး ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာရပ္ နားလုိက္သည္။

ေနဝင္းေဇာ္(ျမန္ေအာင္)


Leave a Reply