“သင္တန္းမွ ရရွိ လာေသာ အသိပညာမ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံ အတြက္ မြန္ျမတ္တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ေကာင္း၊ ေစတနာအမွန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္” ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး လမ္းညႊန္မွာၾကား

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ Website တြင္ Post တင္ျခင္းႏွင့္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားတြင္ သတင္းေရးသားျခင္း သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနား ကို ဇြန္လ (၁) ရက္ ညေန (၄) နာရီခဲြ အခ်ိန္က ပါတီဌာနခ်ဳပ္ရံုး သင္တန္း ေက်ာင္းရွိ ျပည္ေထာင္စုခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔ ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး၊ ဗဟို အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္ေက်ာ္ေဌး၊ ဦးသန္းထြန္း၊ ဦးျမတ္ဟိန္း၊ ဦးျမၿငိမ္း၊ ဦးစိုးႏိုင္ႏွင့္ သူရဦးျမင့္ေမာင္တို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွ သင္တန္းသား သင္တန္း သူ (၄၂) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးမွ သင္တန္းဆင္းအမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႔သင္တန္းဆင္း သင္တန္းသား သင္တန္းသူမ်ားသည္ မၾကာေသးမီ ကာလအတြင္း ျပန္လည္ထြက္ခြာၾကေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီ၀င္မ်ား အျဖစ္ ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္ခံယူၾကသည့္အတြက္ ကိုယ္တိုင္ဆႏၵျပဳ၀င္ေရာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း၊

မည္သည့္ပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမဆို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးကို ကိုယ္စားမျပဳ ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ပါတီ၀င္အင္အား မ်ားျပားလာရန္ ပါတီကိုယံုၾကည္ ေထာက္ခံလာၾကသူမ်ား တုိးပြားလာေစရန္ အၿမဲတမ္း စည္းရံုးေဆာင္ရြက္ေန ၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊

ပါတီက ျပည္သူမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူ၀ါဒ၊ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔အက်ဳိးျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအေပၚ ဆက္စပ္၍ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ျပန္႔ႏွံ႔စြာ သိရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ပါတီ၀င္တိုင္းက ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊

ပါတီ၏ ပံုရိပ္၊ ပါတီ၀င္မ်ား၏ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မမွန္မကန္ သတင္းျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားကိုလည္း အမွန္အတိုင္းသိရွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊

တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ရည္မွန္းခ်က္တူ သူမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊

သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားသည္ လက္ေတြ႔ နယ္ပယ္တြင္ Website, Facebook တို႔အား အသံုးျပဳေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ သင္တန္းမွ ရရွိ လာေသာ အသိပညာမ်ား၊ မိမိိတို႔အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာမွ ရရွိလာ ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အား မိမိတို႔ပါတီ၊ မိမိတို႔ျပည္သူ၊ မိမိတို႔ အေတြ႔ အႀကံဳႏွင့္ယွဥ္၍ ႏိုင္ငံအတြက္ မြန္ျမတ္တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ေကာင္း၊ ေစတနာအမွန္ျဖင့္ နယ္ေျမခံပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားၿပီး သင္တန္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


Leave a Reply