ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဥပေဒကို ဆက္လက္ဆႏၵျပရန္ ျပင္သစ္မီးရထားအလုပ္သမားမ်ား ဆံုးျဖတ္

13310609_1713832798857221_1916879914443831065_n

ပါရီ ေမ ၃၁

ျပင္သစ္မီးရထားအလုပ္္သမားမ်ားသည္ အလုပ္သမား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဥပေဒကို ဆက္လက္ကန္႔ကြက္ရန္ သမဂၢက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။ ေလာင္စာဆီ ျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္ေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္သည္ ယခုကိစၥေၾကာင့္ ပို၍ လႈပ္ခတ္လာသည္။

ျပင္သစ္သမၼတ ဖရန္ဆြာေဟာ္လန္း က ၄င္းအေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ကို ေနာက္ျပန္ဆုတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ယခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အလုပ္သမားဥပေဒမွာ အလုပ္သမားမ်ားကို ခန္႔အပ္ရာတြင္ လြယ္ကူသကဲ့သို႔ ျဖဳတ္ပစ္ရာတြင္လည္း လြယ္ကူသည္ဟု သိရသည္။ အိမ္နီးခ်င္း ဘယ္လ္ဂ်ီယံႏုိင္ငံမွ ျပည္သူ႕ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ဘတ္ဂ်က္ျဖတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပလ်က္ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ တစ္ဝန္း ဆႏၵျပပြဲမ်ား၌ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မီးရထားအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း ပါဝင္လ်က္ ရွိသည္။

အသုံးစရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္အတူ အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ား ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပင္စင္ယူသည့္ အသက္အရြယ္ တိုးျမႇင့္လုိက္ျခင္းအတြက္ သမဂၢက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ ၌ မီးရထားစနစ္အျပင္ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေျမေအာက္ရထားစနစ္ႏွင့္ ေလေၾကာင္းလုိင္း ဆက္သြယ္ေရးတို႔၌လည္း ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ လ်က္ရွိသည္။

ယခုျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားေၾကာင့္ တနလၤာေန႔၌ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရွိ အဓိက ေရနံခ်က္စက္႐ုံ ရွစ္႐ံုအနက္ ေျခာက္႐ုံမွာ ေခတၱပိတ္ထားရျခင္းႏွင့္ တခ်ဳိ႕မွာ စြမ္းအင္ ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ပါရီၿမိဳ႕ရွိ အဓိက ေလဆိပ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ေရနံစက္႐ုံမွအလုပ္သမားမ်ားသည္ ဗုဒၶဟူးေန႔ မတိုင္မီ ၄င္းတို႔ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသည့္အေနျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းျခင္း မျပဳရန္ မဲေပးထားသည္။

(ဘီဘီစီ)


Leave a Reply