ျပည္ႀကီးက်က္သေရအေနာက္ရပ္ကြက္ပါတီ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္း

Aung Myay Tha San

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းလ်က္ရွိရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံျမိဳ႔နယ္ ျပည္ႀကီး က်က္သေရအေနာက္ရပ္ကြက္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရးကို ေမလ (၃၁) ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္က အကြက္စိပ္(၁၀)စိပ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ရပ္ကြက္ စည္းရံုးေရးမွဴးအျဖစ္ ဦးသန္းေအာင္ အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Dawsaw Shwe


Leave a Reply