ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သမိုင္းတြင္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ အိႏၵိယသံ႐ံုး အေဆာက္အအံုကုိ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားတပ္ဆင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႔နယ္ ကုန္သည္လမ္းေပၚရွိ အိႏၵိယသံ႐ံုး အေဆာက္အအံု၌ ေမလ (၃၀) ရက္နံနက္ပိုင္းက အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား တပ္ဆင္ခ့ဲသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ (YHT) က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းအေဆာက္အအံုသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔သမိုင္းတြင္ အေရးပါသည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည့္အတြက္ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပား ပထမဆံုးတပ္ဆင္ခံရသည့္ အိႏိၵယအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံု တစ္လံုးပင္ ျဖစ္သည္ဟု YHT က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ထိုအေဆာက္အအံုကို မူလက ကာလကတၱားအေျခစိုက္ အာမခံလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ အိုရီယန္တယ္ အသက္အာမခံ ကုမၸဏီ၏ ႐ုံးခန္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွစ၍ အေဆာက္အအံုကို အိႏိၵယသံ႐ုံးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပဲြလမ္းမ်ား က်င္းပကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ အိႏိၵယယဥ္ေက်းမႈမ်ား ျပန္လည္ မိတ္ဆက္ ရာတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ငါးထပ္အျမင့္ရွိ ဤအေဆာက္အအံုသည္ ျမင့္မားေသာ အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအံုမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၀-၂၀၀၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အိုရီယန္တယ္ အသက္အာမခံကုမၸဏီ၏ မူလအမွတ္တံဆိပ္ကို ကုန္သည္လမ္းဘက္ မ်က္ႏွာစာတြင္ ယေန႔တိုင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဒီလိုလွပၿပီး ရာစုႏွစ္တစ္ခုစာ သက္တမ္းရွိေနတဲ့ အေဆာက္အအံုဟာ အိုရီယန္တယ္ အသက္အာမခံ ကုမၸဏီရဲ႕ အေဆာက္အအံု ျဖစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အေရးႀကီးတယ္ ဆုိတာထက္ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြကတည္းက အိႏိၵယသံရံုးအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့တာေၾကာင့္ ပိုၿပီး အေရးႀကီးတာျဖစ္ပါတယ္။ အိႏိၵယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံစလံုးနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအုံမ်ားစြာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွာ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ ရာဘင္ျဒာနတ္တဂိုး၊ မဟတၱမဂႏၵီနဲ႔ ပန္တစ္ေနရူးတို႔ ၂၀ ရာစုဆန္းပိုင္းက အႀကိမ္ႀကိမ္ လာေရာက္ခဲ့တဲ့ ခရီးစဥ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေနရာေတြေပါ့။ အိႏိၵယသံရံုးနဲ႔ သံအမတ္ႀကီးတို႔ဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔ကို ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ေနာင္မွာလည္း ဒီလိုခိုင္မာတဲ့ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက ဆုိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပ အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၏ အျပာေရာင္ကမၺည္းျပားတပ္ဆင္ျခင္းသည္ အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ရန္ကုန္၏ သူမတူ ထူးျခားေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔ကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၏ အေရးပါပံုတုိ႔ကို မီးေမာင္းထုိးျပႏိုင္ရံုသာမက ၿမိဳ႕သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ အေရးပါခ့ဲေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အထိမ္းအမွတ္ျပဳရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

The Voice Weekly


Leave a Reply