မိုးေကာင္းျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ စာေရးကိရိယာမ်ား လွဴးါန္း

Moe Kaung2

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မုိးေကာင္းၿမိဳ႔၌ ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး အခမ္းအနားတြင္ ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႔မွ သြားေရာက္၍ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ဗလာစာအုပ္ (၆၅) ဒါဇင္၊ ေဘာပင္ (၁၅) ဒါဇင္ တန္ဖိုးေငြ ၁၇၁၅၀၀ က်ပ္ အား ေထာက္ပ့ံ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

USDP – Kachin 


Leave a Reply