ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦး ဟသၤာတၿမိဳ႔ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ

IMG_3319

ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးသည္ ယခုလ ၂၅ရက္ နံနက္ ၁ဝနာရီခြဲတြင္ ဟသၤာေနျခည္ ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာ၌ ဟသၤာတ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ဟသၤာတခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစန္းေဌး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႔နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသန္းႏုိင္၊ ဟသၤာတခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဟသၤာတၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကသည္။

ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဌးဦးက အမ်ဳိးသမီးေရးရာႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမ်ား မိမိတို႔ နယ္ေျမျပည္သူမ်ားအက်ိဳးအတြက္ မိမိတို႔ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ဟသၤာတ ၿမိဳ႔၌ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ အလႊာေပါင္းစုံ၊ လူထုလူတန္းစား ေပါင္းစုံ၊ မိမိတို႔ နယ္ေျမအက်ိဳး အတြက္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ မတူၾကေသာ္လည္း မိမိတို႔နယ္ေျမအေပၚ ထားရွိသည့္ ေစတနာတူေၾကာင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္တူေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္သြားမႈ မ်ားကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ မိမိ မိသားစုအေနျဖင့္လည္း ဟသၤာတၿမိဳ႕ အက်ိဳးအတြက္ ဆက္လက္ ိုင္းဝန္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။

တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီး နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ အေျခခံအိမ္ တြင္းမႈ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂) အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ညိႇႏိႈင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဝထြန္း


Leave a Reply