ခ်င္းပါတီသံုးခု တစ္ပါတီတည္းေပါင္းစည္းရန္ သေဘာတူ

လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရးအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီသံုးခုတို႔ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ယင္းပါတီမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီတို႔သည္ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ေပါင္းစည္းရန္ ပါတီဥကၠ႒မ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းေတြ႕ဆံုကာ သေဘာတူညီခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီသံုးခုေပါင္းဖို႔ေတာ့ မူအားျဖင့္ သေဘာတူလိုက္ပါၿပီ။ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ဆက္ၿပီး ေတာ့ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္မလဲဆိုတာေတာ့ ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးၾကဖို႔ရွိပါတယ္’’ ဟု ခ်င္းအမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးဇုိဇမ္က ေျပာသည္။

ခ်င္းတိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရးကို ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီက ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရရွိေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အျခားေသာ အင္အားႀကီးပါတီမ်ား လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္အခါ၌ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကြဲျပားေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအင္အားႀကီးပါတီမ်ားကို မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းၿပီး လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အင္အားႀကီး ပါတီမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ တစ္ ပါတီတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ခ်င္းဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီထံမွ သိရ သည္။

အဆိုပါခ်င္းတိုင္းရင္းသား သံုးပါတီသည္ တစ္ပါတီတည္းအျဖစ္ ေပါင္းစည္းေရးကို သေဘာတူညီၿပီးေနာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာ မည့္ ပါတီသစ္အတြက္ အမည္၊ ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးတို႔ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ရွိေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္ နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုကို လက္ရွိအာဏာရအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါ တီ ၉၀ ေက်ာ္ရွိကာ တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထုိင္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား ၌ ယင္းျပည္နယ္အေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီသည္ ႏွစ္ပါတီ (သို႔မဟုတ္) သံုးပါတီခန္႔ ရွိေနၿပီး တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အနက္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ရခိုင္ဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔သာ ရခိုင္အမ်ဳိး သားပါတီအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေပါင္းစည္းႏုိင္ခဲ့သည္။

7 Day Daily


Leave a Reply