ကြၽႏု္ပ္တို႔ကိုယ္တုိ္င္ ေျပာင္းရမည္ (အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္)

လူတို႔သည္ အျမဲတေစေလာက္ အစိုးရကို အျပစ္တင္ေဝဖန္ ႐ႈတ္ခ်ေနၾကေသာ္လည္း ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုတစ္ဦးဦး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္လာေသာအခါ ကိုယ္တုိင္သီလပ်က္ၿပီး ကိုယ္မႀကိဳက္ ဘူးဆိုတဲ့ အရာေတြကို ကိုယ္တုိင္က်ဴးလြန္၊ ဥပေဒေဘာင္ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ကုန္ၾကတာကို ေတြ႔ရသည္။

၂၁ ရာစုသည္ ‘ပညာေခတ္’ ဟု တင္စားခံရပါသည္။ က႑အားလုံးသည္ ပညာကို မလြဲမေသြ အေျခခံရပါမည္။ ပညာေရးအေျပာင္းအလဲအေရးႀကီးပါသည္။ ႏိုင္ငံက သယံဇာတ ခ်မ္းသာပါသည္။ ပညာခ်မ္းသာမွ ႏုိင္ငံ၊ လူမ်ဳိးခ်မ္းသာပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားထက္ လြန္စြ လြန္စြာ သယံဇာတခ်မ္းသာပါသည္။ ပညာဦးစားမေပးခဲ့၍၊ ပညာဘက္မွာ အားနည္းေန၍၊ ပညာစီမံခန္႔ခြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေန၍ တိုင္းျပည္မခ်မ္းသာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထုိသို႔ ပညာေျပာင္းလဲေရးဦးေဆာင္ေသာ၊ ျပည္သူကိုယ္တုိင္လုိက္ပါေသာ အေျပာင္း အလဲျဖစ္လာ မွသာ တုိင္းျပည္လည္းအမွန္ေျပာင္းလဲ (တိုးတက္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳး၊ ေအာင္ျမင္ေရး) လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ ပါမည္။
အိုဘားမားက ေအာ္လိုက္႐ုံႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ႀကီးေျပာင္းလဲမသြားႏိုင္ပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေအာ္လိုက္႐ုံႏွင့္လည္း ျမန္မာျပည္ႀကီး ေျပာင္းလဲသြားမည္ မဟုတ္ပါ။

 

အတြဲ ၄၊ အမွတ္ ၁၄၁ ၿပည္ေထာင္စုေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပ ပါသည္။

 

အျပည့္အစံုဖတ္ရႈရန္ – http://uniondaily.net/News/DetailView_EditorView.aspx?id=50321&path=EditorView.aspx


Leave a Reply