၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္း ေပးရန္ SSEPPL တိုက္တြန္း

မၾကာမီက်င္းပမည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုထည့္သြင္းရန္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ပါတီ ပါဝင္ေသာ ရွမ္းျပည္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SSEPPL) က အေလးအနက္ထား တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။

ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ Orchid ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ရွမ္းျပည္ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းေရး အစည္းအေဝးအၿပီး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ယင္းသို႔ ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ရွမ္းျပည္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (SSEPPL) ကို ဖြဲ႔စည္းရန္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ခုက သေဘာတူ လက္ခံခဲ့ၾကေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SSEPPL) ၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ယင္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အစည္းအေဝးကို သုံးလတစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ သေဘာတူညီထားေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား အဆုံးသတ္ေရးအတြက္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ (ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ) ကို က်င္းပရန္ အစိုးရက ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ ပင္လုံညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အားလုံး တက္ေရာက္ျခင္းထက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ တက္ေရာက္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ထားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

The Voice Weekly


Leave a Reply