ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ပါတီမ်ားပူးေပါင္းၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ တုိင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းမည္

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားစုစည္းကာ ရွမ္း ျပည္နယ္တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ရန္ ေမလ (၂၉) ရက္တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားက သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိ Orchid Hotel ၌ျပဳလုပ္ေသာရွမ္းျပည္နယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ေရးအစည္းအေဝးကို ယင္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ပါတီ တက္ေရာက္ခဲ့ကာ အဆိုပါပါတီမ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္ရန္ သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အင္းတိုင္းရင္းသားမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္စိုးက ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပါတီမ်ားကို စုစည္းထားၿပီး စည္းလံုးထားျခင္းျဖင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ ျပည္နယ္သို႔ လာေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အင္အားႀကီးပါတီမ်ားကို ျပန္လည္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေရးအပါအဝင္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္နယ္အေျခ စိုက္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တစုတ႐ံုးတည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေရးတုိ႔ကို ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (က်ားျဖဴ)ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းအုိက္ေပါင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးသို႔တက္ေရာက္ရန္္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၁၈) ပါတီကို ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း ဦးစိုင္းအုိက္ေပါင္းက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ အင္အားႀကီးပါတီျဖစ္ေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ပါတီ (က်ားေခါင္း)သည္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရ၍ သြားေရာက္ခဲ့ ေသာ္လည္း တက္ေရာက္ခြင့္မရခဲ့ေၾကာင္း ယင္းပါတီထံမွ သတင္းရရွိသည္။

အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ ေနာက္ဆံုးလူစာရင္းေတာင္းခံလာသည့္အခ်ိန္တြင္ တက္ေရာက္ မည့္ သူခရီးသြားေန၍ အခ်ိန္မီျပန္ေရာက္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိ ခန္႔မွန္းရခက္ေနေသာေၾကာင့္ အမည္စာရင္း မေပးပို႔မိေၾကာင္း အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားထားမႈရွိသည့္အတြက္ အစည္းအေဝး စတင္သည့္ နံနက္ (၉) နာရီ ေရာက္ရွိေအာင္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အစည္းအေဝးသို႔ ဝင္ခြင့္ မရခဲ့ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္း သားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒု ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းေစာေအာင္က ေျပာ သည္။

သို႔ေသာ္ ဦးစိုင္းအုိက္ေပါင္းကမူ အစည္းအေဝးက်င္းပရန္ ရက္မေရာက္မီ ေမလ ၂၈ ရက္ညပိုင္းက အစည္းအေဝး တက္ေရာက္မည့္သူမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးအမည္စာရင္းကို ေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ရွမ္း တုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က မေပးပို႔၍ အစည္းအေဝးအတြင္းသို႔ ဝင္ခြင့္ရွိသူမ်ား အမည္ စာရင္းတြင္ မပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ဝင္ခြင့္မရခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ေနာင္လာမည့္ အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေမလ ၂၉ ရက္က အစည္းအေဝးသို႔ မပါဝင္ခဲ့ေသာ ပါတီမ်ားကို ထပ္မံဖိတ္ၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္မွ တစုတစည္း၊ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း ျပည္နယ္ကို အေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအုပ္စု ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးကို ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ဟု ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္း ကဆိုသည္။

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမို ကရက္တစ္ပါတီႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္း သားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း အင္အားႀကီးပါတီႏွစ္ခုျဖစ္ကာ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္း တုိင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္တြင္ ေနရာ ၄၀ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ က်ားျဖဴပါတီမွာ တစ္ေနရာသာ ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

 7 Day Daily


Leave a Reply