ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အမာခံပါတီေကဒါမ်ားျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္း

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး ပါတီသည္ လွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္ ၅၇ အုပ္စုမွ အမာခံပါတီေကဒါမ်ားအား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလ်က္ရွိသည္။ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီတြင္ ဇရပ္ကြင္းေက်းရြာအုပ္စု၌ အလုပ္အမႈေဆာင္ ငါးဦး၊ အရန္ငါးဦးတို႕အား နယ္ေျမတာဝန္ခံဦးသန္းလိႈင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖြဲ႕က စနစ္တက်လာေရာက္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းဖြဲ႕စည္းမႈမ်ားကုိ ယခုလ ၃ဝ ရက္တြင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္စိုး(လႈိင္ေဘာလယ္)


Leave a Reply