ေက်ာက္ဆည္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ရပ္/ေက်း ၉၆ ခုအား မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးႏွင့္ ပ၊ ဒု ေခါင္းေဆာင္ ကြင္းဆင္းေရြးခ်ယ္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ယခုလ ၂၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲမွ စတင္၍ ရပ္/ေက်း ၉၆ ခုသို႔ ေကာ္မတီဝင္ကိုးဦးျဖင့္ အဖြဲ႕သုံးဖြဲ႕ခြဲ၍ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ေရြးခ်ယ္ရာ ၂၇ အုပ္စုဖြဲ႕စည္းမႈကုိ ေမလ (၂၅) ရက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ေနာက္အုပ္စု စည္း႐ုံးေရးမွဴးေနအိမ္၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


အဆိုပါ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးႏွင့္ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ ေရြးခ်ယ္ရာသို႔ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္မတီမ်ား၊ ေက်းလက္ ပါတီနာယကလူႀကီးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ပါတီဝင္ေကဒါလူငယ္မ်ား၊ စည္း/မွဴးႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။


ေရွးဦးစြာ အဖြဲ႕(၃)ေခါင္းေဆာင္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီေကာ္ မတီဝင္ ဦးစိုးစိုးထြန္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ပါတီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံစည္းမ်ဥ္းအခန္း(၄) အပုိဒ္(၆)အရ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာမ်ား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း ပါတီမွခ်မွတ္ထားသည့္ မူ(၅)ခ်က္ႏွင့္ ပါတီအဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ပုံမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာ ၾကားသည္။


ထို႔ေနာက္ ပါတီနာယကဦးသန္းေမာင္၊ ဦးေက်ာ္သန္းႏွင့္ ရပ္မိ ရပ္ဖမ်ားက ခ်မွတ္ထားသည့္ ပါတီမူျဖင့္ ေတာင္ေနာက္ေက်းရြာ၊ သီပင္ရြာပါတီဝင္ ၁ဝ ဦးအား ေရြးခ်ယ္၍ ကိုယ္စားလွယ္ငါးဦး၊ အရန္ငါးဦးအား ေက်းရြာအဆင့္တင္ေျမႇာက္ကာ ပထမေခါင္းေဆာင္ ဦးသန္းမင္းဦးႏွင့္ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ဦးခင္ေမာင္စိုးတို႔အား အသိ အမွတ္ျပဳတင္ေျမႇာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သီဟထြန္း(နဝရတ္ေျမ)


Leave a Reply