အင္ဒိုတြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈအတြက္ အျမင့္ဆံုး ေသဒဏ္ထိ စီရင္ႏုိင္မည့္ ဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳ

ကေလးသူငယ္ မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပစ္ဒဏ္စီရင္မႈမ်ားကို အင္ဒိုတြင္ ပိုမိုျပင္းထန္ထိေရာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ရာ ေသဒဏ္ စီရင္မႈ၊ ဓာတုနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္မႈတို႔ ပါဝင္လာသည္။ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးငယ္ တစ္ဦးကို အုပ္စုဖြဲ႔မုဒိမ္းက်င့္မႈ အပါအဝင္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည့္ေနာက္ ယခုလို ျပစ္ဒဏ္တိုးျမႇင့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အင္ဒိုသမၼတ ယိုကိုဝီဒိုဒိုက “ကေလးသူငယ္ေတြကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္တဲ့ အေျခအေနဆိုးေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ အခုဥပေဒသစ္က အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခင္က ကေလးငယ္တစ္ဦးကို မုဒိမ္းက်င့္မႈအတြက္ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္မွာ ေထာင္ဒဏ္ (၁၄)ႏွစ္သာ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒသစ္အရ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေထာင္က်ဖူးသူမ်ားသည္ ေထာင္မွလြတ္သည္ႏွင့္ အီလက္ ထေရာနစ္ေနရာျပကိရိယာမ်ားကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ဝတ္ဆင္ထားရေတာ့မည္ဟုလည္း သိရသည္။

မၾကာေသးမီက ယူယန္အမည္ရွိ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးသည္ ေက်ာင္းမွအိမ္သို႔ အျပန္တြင္ အုပ္စုဖြဲ႔မုဒိမ္းက်င့္ခံခဲ့ရသည္။ ယခုလအတြင္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္အရြယ္ စက္႐ံု အလုပ္သမေလး တစ္ဦးလည္း မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ခံရၿပီးေနာက္ ယင္းအေျခအေနအေပၚ ျပည္သူမ်ားက ေဒါသတႀကီး ေဝဖန္ တံု႔ျပန္မႈမ်ား ရွိလာသည္။

သေဘာဆႏၵ ေကာက္ခံမႈမ်ား၊ အြန္လုိင္းစစ္တမ္းမ်ားတြင္လည္း သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ လိုလားတိုက္တြန္းမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္သည့္ စီရင္ခ်က္မ်ိဳးကိုလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ကမူ ယခုကဲ့သို႔ ျပစ္ဒဏ္တိုးျမႇင့္လုိက္မႈအတြက္ စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနမ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

“အၾကမ္းဖက္တဲ့ျပစ္မႈကို အၾကမ္းနည္းစီရင္ခ်က္နဲ႔ ရပ္တန္႔လုိ႔မရႏုိင္ပါဘူး”ဟု အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္မွ ဆန္ဒရာ မိုနီယာဂါက ဆိုသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဓာတုနည္းျဖင့္ သင္းကြပ္သည့္ စီရင္ခ်က္မ်ိဳးသည္ မွန္ကန္သည့္ အေရးယူမႈ ျဖစ္ႏုိ္ မျဖစ္ႏုိင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ “သင္းကြပ္တဲ့ နည္းလမ္းဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ဆႏၵကို ခ်ိဳးႏွိမ္တဲ့ အေျခအေနပဲ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အၾကမ္းဖက္ခ်င္သူ အၾကမ္းဖက္မွာပဲ။ အစိုးရက လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို အၾကမ္းဖက္မႈ ပံုစံတစ္မ်ိဳး အေနနဲ႔ ခ်ဉ္းကပ္မႈ မရွိတာ သိသာတယ”ဟု အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး အမ်ိဳးသား ေကာ္မရွင္မွ မာရီယာနာ ေအမင္ႏူဒင္က မွတ္ခ်က္ျပဳသြားသည္။ (7 Day Daily)


Leave a Reply