ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါကာကြယ္ေရး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက ေဆာင္ရြက္ေပး

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဦးေဆာင္၍ ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလွ်ာေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳနယ္ ျပည္ခို္င္ၿဖိဳးပါတီ အတြင္းေရး မွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္ပါတီေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွ ေမလ (၂၅) ရက္က ၿမိဳ႕သစ္(၂) ရပ္ကြက္၊ ျမနႏၵာေစ်းႏွင့္ ေအာင္ပင္လယ္ရပ္ကြက္ ေအာင္သာယာေစ်းတို႔တြင္ ယင္ႏိွမ္နင္းေရး ေဆးဖ်န္းျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Ko Htay


Leave a Reply