မိုးမိတ္ၿမိဳ႔နယ္တြင္ အမာခံပါတီေကဒါမ်ားရရွိေရး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

Moe Meik3

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ေက်ာက္မဲခရိုင္၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အမာခံပါတီေကဒါမ်ား ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္ ေမလ (၂၃) ရက္ေန႔ကလည္းေကာင္း၊ ေမလ (၂၅) ရက္ေန႔ကလည္းေကာင္း  အမာခံေကဒါမ်ား ေရြးခ်ယ္ျပီးစီးခဲ့ၿပီး အမာခံပါတီေကဒါမ်ား ကြင္းဆင္းေရြးခ်ယ္စဥ္အတြင္း ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း တတ္စြမ္းသေရြ႕ ကူညီျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Khin Moe Moneik


Leave a Reply