ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ကယားျပည္နယ္ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေရး ေဆြးေႏြးေျပာၾကား

Kahah1

ကယားျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ အဆင့္ဆင့္ ျပည္လည္ ေရႊးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္းေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးစိုးသိန္း (ပါတီျပန္လည္ေရႊးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႔နာယက)၊ ႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးခငိရီ တို႔မွ ယေန႔ (ေမလ ၂၆ ရက္) နံနက္ (၈) နာရီအခ်ိန္က ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး၌ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
Sususandi Sandi


Leave a Reply