ပုံမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းတြင္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ၂၀၁၆ ဇူလုိင္၌ စတင္ထုိးႏွံေပးမည္

13081804_1136480829709399_320826700_n

ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆး (PCV-Pneumococcal Conjugate Vaccine) ကို ပုံမွန္ကာကြယ္ ေဆးထိုးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္တြင္ထည့္သြင္း၍ ၂၀၁၆  ဇူလုိင္ ၁ရက္၌ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ စတင္ထုိးႏွံေပးမည္္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါမ်ားသည္ အသက္ (၂)ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးမ်ားတြင္ ေဆး၀ါးကုသမႈ အခ်ိန္မီမရရွိပါက ေသဆုံးမႈႏႈန္းျမင့္မား ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းျဖင့္ ယင္းေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ၂၀၁၆ ဇူလုိင္မွ စတင္၍ ငါးမ်ဳိးစပ္ကာကြယ္ေဆး၊ ပိုလီယိုေရာဂါကာကြယ္ေဆး၊ ထုိးေဆးႏွင့္ အတူ ယင္းျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆးကုိ ကေလးအသက္ (၂)လမွစ၍ သုံးႀကိမ္ထိုး ႏွံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘ဇူလုိင္လဆန္း ၁ ရက္မွာ တစ္ျပည္လုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ စထုိးမယ္။ အသက္(၂)လကေလးေတြ မွာပဲ ထုိးေပးမယ္။ အဲဒီအ သက္(၂)လကေလးက ေလးလျပည့္ရင္ တစ္ႀကိမ္၊ ေျခာက္လျပည့္ရင္ တစ္ႀကိမ္ထပ္ ထိုးရမယ္။ စုစုေပါင္း သုံးႀကိမ္ထုိးရမယ္။ ဒီကာကြယ္ေဆးက သုံးႀကိမ္အျပည့္အ၀ထုိးမွသာ ေရာဂါခုခံစြမ္းအားျမင့္မား မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ တျခားအသက္ (၄)လ ကေလးတုိ႔ (၈)လ ကေလး တို႔ကို ထိုးေပးမွာမဟုတ္ဘူး’’ဟု ေဒါက္တာထြန္းျမင့္က ရွင္းျပ သည္။

ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာ ဂါဆုိသည္မွာ Streptococcus Pneumoniae ဗက္တီးရီးယားပိုး ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါ မ်ား အုပ္စုတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ျပင္းထန္အဆုတ္ ေရာင္ ေရာဂါပိုး ၀င္ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ျခင္း၊ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္ ျခင္း၊ ေသြးဆိပ္တက္ျခင္း၊ နား ကိုက္ျပည္ယိုျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန မွသိရသည္။ ယင္းႏုမိုေကာ့ကပ္စ္ ဗက္တီးရီးယားပိုးသည္ ေရာဂါလကၡဏာမျပဘဲ ကေလးမ်ား၏ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းထဲ တြင္ ရွိေနတတ္ၿပီး ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ထိမိ၊ ကိုင္မိျခင္း၊ အတူတူကစားျခင္းမွ တစ္ဆင့္ ကေလးအခ်င္းခ်င္း ေရာဂါ ကူးစက္ တတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၈ တြင္ အသက္(၅)ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးေသဆုံးမႈ ႏွစ္စဥ္ ၈ ဒသမ ၈ သန္းရွိခဲ့ရာတြင္ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈသည္ ပ်မ္းမွ် ၅၄၁,၀၀၀ ရွိမည္ဟု ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕က ခန္႔မွန္းထားၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား ၌ ျပင္းထန္အဆုတ္ေရာင္ေရာ ဂါမ်ားသည္ အသက္ (၅)ႏွစ္ ေအာက္ ကေလးမ်ားေသဆုံးမႈ၏ အဓိကအေၾကာင္း ရင္းျဖစ္ေၾကာင္ းသိရသည္။

‘‘ကာကြယ္ေဆးေတြသာ ပုံမွန္မပ်က္မကြက္ ထုိးသြားမယ္ဆုိရင္ ကေလးေတြရဲ႕ ေသေပ်ာက္ႏႈန္းဟာ အမ်ားႀကီး ေလ်ာ့က်မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ကေလးေတြ အတြက္ အမ်ားႀကီးအက်ဳိးရွိ ပါတယ္’’ဟု ကေလးက်န္းမာေရး ပညာဌာန အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ (ဌာနမွဴး)ေဒါက္တာေစာ၀င္းက ေျပာသည္။


Leave a Reply