ပုဇြန္ေတာင္(၄)ရပ္ကြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း

Pa Zon Taung

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ႐ံုး၌ (၄)ရပ္ကြက္ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ပါတီျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈကို ယခုလ ၂၂ ရက္ ညေန ၅နာရီခြဲက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယင္းပါတီဖြဲ႕စည္းမႈ ေဆာင္ရြက္ရာသို႔ ပါတီအဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေရး တိုင္းေဒသႀကီး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေမာင္ေမာင္ စိုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီအဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအာင္ၾကည္တို႕က ဦးေဆာင္ကာ ပါတီဝင္စုစုေပါင္း ၃၄ ဦး တက္ေရာက္သည္။ ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီး ညေန ၆ နာရီတြင္ ရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးေအးဝင္း


Leave a Reply