ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ပါတီအဆင့္ဆင့္ဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ရွင္းလင္း

UPH

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ပါတီအဆင့္ဆင့္ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ပါတီ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကို တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ယေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုၾက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြး၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္ထြန္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းမ်ား၊ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီး (ၿငိမ္း)မ်ားႏွင့္ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႔နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား (၈ဝ) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပုိက္ေထြးက ပါတီျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းေရးစီမံခ်က္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ ပထမဦးစြာရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး အေျခခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ ေက်းရြာပါတီမ်ားခိုင္မာပါမွ ၿမိဳ႔နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီမ်ား ခိုင္မာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကိုယ္ တုိင္ဆႏၵျပဳ၍ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ရန္ႏွင့္ လူေကာင္းလူေတာ္မ်ား၊ လူမွန္ ေနရာ မွန္ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ရပ္/ေက်း၊ ၿမိဳ႔နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တုိင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ပုံနည္းလမ္းအဆင့္ဆင့္အားရွင္းလင္းၿပီး ပါတီတြင္းစည္းလုံးညီညြတ္ေရးပ်က္ျပားျခင္းမရွိ ေစရန္ ပါတီအက်ဳိး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အက်ဳိး ထမ္းေဆာင္မည့္လူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရန္ မွာၾကား ခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးၾကည္ထြန္းက ပါတီအဆင့္ဆင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္း ေရးစီမံခ်က္ကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းရာ ရပ္/ေက်းပါတီေရြးခ်ယ္ေရးႏွင့္ ၿမိဳ႔နယ္၊ ခ႐ိုင္ပါတီျပန္လည္ ျပင္ဆင္ေရြးခ်ယ္ေရး၊ ေကာ္မတီမ်ားဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရးကုိလည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးဘာသာသာသနာ မကြယ္ေပ်ာက္ေရးအတြက္ မိမိပါတီႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး၊ Viber Groups၊ လူမႈကြန္ရက္ Facebook မ်ား ပါတီဝင္တုိင္းအားလုံး အသုံးျပဳၾကေရး၊ မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးမ်ား ရက္သတ္မွတ္၍ အခ်ိန္ဇယားေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ေရး၊ ပါတီအဆင့္ဆင့္ မိမိေျခေထာက္ေပၚ မိမိရပ္တည္ႏုိင္ေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔အတြက္ တိုင္း ေဒသႀကီးပါတီတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနပုံတုိ႔ကို အေသးစိတ္ မွာၾကားရွင္းလင္းခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက မရွင္းလင္းသည္မ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ ရမည့္ကိစၥရပ္မ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း၊ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းမ်ားကုိ တင္ျပ ေဆြးေႏြးရာ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးတုိ႔က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးပိုက္ေထြးက နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားရာတြင္ Online Media ႏွင့္ Printed Media မ်ား အက်ယ္တဝင့္ အသုံးျပဳေရးသားၾကရန္ႏွင့္ ပါတီအဆင့္ဆင့္ မ်က္ႏွာစုံညီ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ဗဟုိပါတီညီလာခံ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရး ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရန္မွာ ၾကားကာ အခမ္းအနားကုိ မြန္းလြဲ ၁၂နာရီခြဲတြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဇာ္ျမင့္


Leave a Reply