ေဇယ်ာသီရီၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒသခံမ်ားလိုအပ္ခ်က္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္

U Hla Htay Win5

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးဝင္း သည္ ေမလ (၂၁) ရက္ေန႔ နံနက္ (၇) နာရီခြဲအခ်ိန္က ေနျပည္ေတာ္ခရိုင္၊ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိ ျပည္စံေအာင္ရပ္ကြက္၊ နန္းၾသေက်းရြာ၊ ဥယ်ာဥ္ကြက္သစ္၊ ဒိုးပင္ခံု ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိရာ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ေဒသခံျပည္သူလူထု၏ေရရွားပါးမႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ ေရရွားပါးမႈႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္အတြက္ အ၀ီစိတြင္း တူးေဖာ္ရန္ ေျမေနရာေရြးခ်ယ္ၿပီး အ၀ီစိတြင္းတူးေဖာ္ႏိုင္ရန္၊ အျခားနည္းလမ္းေပါင္းစံုတုိ႔ျဖင့္ ေရရရွိရန္ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးႏွင့္ နန္းၾသေက်းရြာ၊ ဒိုးပင္ခံုေက်းရြာမ်ားရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ား ပ်က္စီးမႈအေျခေအေနတို႔ကို ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ညႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍သာယာကုန္းေက်းရြာတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး (ၾကည္း) ၊ စခန္းမွဴးရံုး၏ အစီအစဥ္ ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးေနေသာ သာယာကုန္းေက်းရြာႏွသ့္ ေညာင္ပင္သာေက်းရြာ ေခ်ာင္းကူးတံတား ေဆာက္လုပ္ေနမႈကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

The Union Daily


Leave a Reply